Wednesday, 22 February 2012

OBJEKTIF SMK SER SEMANTAN

OBJEKTIF

  • Memastiakan seluruh warga sekolah mengetahui, menghayati dan melaksanakan visi, misi, matlamat dan objektif sekolah serta merealisasikannya dalam projek, projek, program, aktiviti dan kerja harian.
  • Melahirkan pelajar cemerlang di dunia dan di akhirat, berilmu, berketerampilan, berdaya saing, memiliki jati diri yang mantap, kreatif dan inovatif serta seimbang dari segi JERI
  • Memastikan peningkatan pencapaian kecemerlangan dalam semua bidang setiap tahun serta mencapai target PKKP
  • Membuat perancangan strategik melalui pendekatan PKKP dengan memfokuskan kepada 5 filler PKKP.
  • Mewujudkan iklim sekolah yang kondusif untuk P&P
  • Mempelbagaikan kaedah P&P supaya pengajaran guru lebih berkesan dan menarik.
  • Mempertingkatkan " Budaya Ilmu dan Membaca" di kalangan seluruh warga sekolah seterusnya memperkasakan PSS.
  • Mempertingkatkan pengetahuan, kemahiran dan penggunaan ICT dalam semua bidang sesuai dengan hala tuju semasa
  • Mewujudkan sistem pengurusan dan pentadbiran BERKUALITI

kepada ibubapa dan masyarakat

kami bertekad dengan penuh berltizam berkhidmat kerana allah bagi menyempurnakan hak-hak pelanggan
memastikan urusan ibu bapa dan pelawat dilayan dengan mesra, cepat dan memuaskan 
memastikan segala aduan daripada ibu bapa dan pelawat mendapat perhatian dan tindakan segera
memastikan ibu bapa mendapat maklumat terkini dan pencapaian pendidikan 
web : objectsmkserisemantan